belsőépítész iroda budapest, enteriőr tervezés, belsőépítészeti tervezés

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://www.tererzek.hu felületen / weboldalon történő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a https://www.tererzek.huweboldalon (továbbiakban: Weboldal) megvalósított személyes adatok kezeléséről nyújttájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben,annak érdekében, hogy a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek elegettegyünk.

A Tájékoztató a közzététel napjától kezdve visszavonásig hatályos Weboldalon vagy ahhozkapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatokkezelésére vonatkozóan.

Személyes adat minden természetes személyre vonatkozó információ vagyinformációrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyesegyedi azonosító útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyesadatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngészőáltal az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyesadataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyesadatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük.

A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználóitevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Amennyiben nem vagy még 16 éves: Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, neadd hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez! Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt azAdatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben ahozzájárulást az adataid kezeléséhez!

Felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúanmegváltoztjuk, amelyről a Weboldalon közleményt helyezünk el (pop-up ablak).

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályonkívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő 1.:

Neve: TérÉrzék Design Kft.Képviseli: Zsoldos Roland Gergő ügyvezetőSzékhely: 2119 Pécel, Levendula u. 77/BE-mail: hello@tererzek.huWeboldal: https://www.tererzek.huTovábbiakban mint: Adatkezelő1.

Adatkezelő 2.:

Neve: Zsoldosné Sverha Nikoletta egyéni vállalkozóKépviseli: Zsoldosné Sverha NikolettaSzékhely: 2119 Pécel, Levendula u. 77/B.E-mail: hello@tererzek.huWeboldal: https://www.tererzek.hu

Továbbiakban mint: Adatkezelő2.

Adatkezelő1. és Adatkezelő2. továbbiakban együtt mint: Közös Adatkezelők,Adatkezelők vagy Adatkezelő.Közös adatkezelésAz Adatkezelők közös adatkezelőknek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelenAdatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen,közös – a közöttük létrejött külön megállapodásban részletezett – felelősség melletthatározzák meg.Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelők között létrejött külön megállapodásbanrögzítik a jelen Adatkezelési tájékoztatóból következő jogok gyakorlásával éskötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségük megoszlását. E megállapodáslényegét ebben a pontban foglalják össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők az adatalanyainak (továbbiakban: Érintett) javára biztosították.Az Érintett az Adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatja az adatkezelésselkapcsolatosan jogszabály, e tájékoztatóban is ismertetett, fennálló jogait, illetve azAdatkezelők bármelyike jogosult e jogok gyakorlására. Mindezek alól kivételt képez,amennyiben valamely jog vagy kötelezettség jelen tájékoztató tartalma szerint kifejezettencsak valamely adatkezelőre vonatkozóan áll fenn.Az Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen tájékoztatóban is ismertetett jogaiknak gyakorlására,valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek,kivéve ahol és amennyiben jelen tájékoztató ettől eltérően rendelkezik.Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:Adatkezelő1. és Adatkezelő2. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Adatkezelők szolgáltatásuk teljesítése során alábbi adatkezelésitevékenységeket végzik:

A.1. A https://www.tererzek.hu Weboldal sütiket használSütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciókbiztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-,hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait,akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott számukravagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy méghatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban azesetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunkműködése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére vanszükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenőnémelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a https://www.tererzek.hu Weboldalon olyansütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélküladatokat gyűjthetnek.

Kizárólag olyan sütiket alkalmazunk, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogymilyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személyszámára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.A Felhasználó / https://www.tererzek.hu Weboldal látogatója által rögzített adatokat tárolósütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, amultimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről,illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettetelőzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nemszükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kellszerezni.

A Felhasználó, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat,mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók /Weboldal-látogatók felé harmadik félnek számító szolgáltatók által, pl. a Google és aFacebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatokátadására is, mint például az oldalmegtekintés.Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsamindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségekáltalában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-kalkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a Weboldalműködése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon találhatórészletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

• a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti asütiket:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

• a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

• a Microsoft Edge alkalmazásban hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti asütiket:https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/tudnivalók-a-követés-megelőzéséről-a-microsoft-edge-ben-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online hírdetési platformot használjuk, továbbá annak keretein belüligénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés aGoogle Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA; „Google“). Amikor a felhasználó a Weboldalt Google-hirdetés által éri el, akkor egy,a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak azérvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldal bizonyosoldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő1. is láthatja,hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap,így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Azinformációk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a céltszolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziósstatisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó éskonverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben afelhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fogszerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Googleadatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”)webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokathasznál, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatottweblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatoscookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverérekerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a FelhasználóIP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a GoogleUSA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételesesetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogykiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldalaktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra aWeboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. AGoogle Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címetnem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjemegfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy aWeboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatótovábbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattalkapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következőlinken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. AGoogle Analytics rendszerét Weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztéscéljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyenadatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. A Google Analyticsrendszerét a Weboldal-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra ishasználjuk.

Facebook-hirdetések használata

A Facebook hirdetési rendszerét használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük aFacebook-pixel megoldást. A Facebook-hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square,Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldalunkatfelkeresi, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak azérvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és acookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő1. is láthatja, hogy Felhasználó aWeboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebookcookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azta célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni aWeboldal-látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk. Haa felhasználó / Weboldal-látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkorezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. AFacebook-pixel által telepített cookie segítségével a Weboldalunk látogatóiról kifejezetthozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldallátogatás. Ha egyWeboldal-látogató visszavonja a hozzájárulását, amit előzőleg a Facebook-pixelekműködéséhez adott, a Weboldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódócookie-k.A Facebookon belül a felhasználó módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linkenkeresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences.A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

A.2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja a https://www.tererzek.hu Weboldal látogatása során a szolgáltatásokműködésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatóiadatok ellenőrzése.Az adatkezelés jogalapja:Az Adatkezelők szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A személyes adatok címzettjei:Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)Adatfeldolgozók:Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) –TárhelyszolgáltatásHarmadik országba történő adattovábbítás:Harmadik országba nem történik adattovábbítás.Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.Az érintett személyes adatok kategóriái:A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mintérintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációsrendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalrólérkezett.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig,szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 12 hónap.

A.3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételilehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása Adatkezelővel.Kapcsolatfelvételt biztosítunk a hello@tererzek.hu e-mail-címen és a “Kapcsolat” menüpontalatt hozzánk beküldött üzenettel.Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulásvisszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.A személyes adatok címzettjei:Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)Adatfeldolgozók:Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) –TárhelyszolgáltatásHarmadik országba történő adattovábbítás:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamintaz adathordozhatósághoz való jogát.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudjafelvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.Az érintett személyes adatok kategóriái:Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, az érintett által az „üzenetben” megadott egyébinformáció és az üzenet tárgya, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mintdátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:

Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban akapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával.

A.4. A szolgáltatás nyújtására vagy termék megvásárlására irányuló szerződésmegkötésének előkészítése és a szolgáltatás nyújtására vagy termék adásvételére irányulószerződés teljesítéseA Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás (pl. konzultáció vagy tervezés) részletes feltételeitaz Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítik.A szerződés előkészítéseként kérdőívben tájékozódunk a szolgáltatással összefüggőnélkülözhetetlen információkról. A kérdőívben kizárólag a konzultáció igénybevételéheznélkülözhetetlen adatokat kérjük Öntől, annak érdekében, hogy személyreszóló tanácsadásttudjunk nyújtani az Ön számára, ezt szolgálja esetenként az előzetes telefonos beszélgetésis. A beszélgetésben minden fontos részletet egyeztetni tudunk.A személyes adatok tervezett kezelésének célja:A személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban:„Szerződés”) megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A személyes adatok címzettjei:Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)Adatfeldolgozók:Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) –Tárhelyszolgáltatás és weboldal üzemeltetéseMucsné és Társa Kft. (Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 1 Fsz 4.) – KönyvelésiszolgáltatásKBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1031Budapest, Záhony utca 7.) – Online számlázásHarmadik országba történő adattovábbítás:Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamintaz adathordozhatósághoz való jogát.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelők a Szerződés kötését előkészíteni, ésa Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudják, az Érintett köteles a személyes adatokat azAdatkezelők részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelőkjogosultak az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítésétmegtagadni.Az érintett személyes adatok kategóriái:

Az Érintett elérhetőségi adatai, mint például e-mail-cím, telefonszám, számlázási cím(magánszemély részéről történő konzutláció megrendelése esetén).

Az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév,lakcím (magánszemély részéről történő konzutláció megrendelése esetén).A szerződéskötéshez szükséges egyéb adatok, mint pl. eseti jelleggel a konzuétáció előtt i, afeladat felmérését szolgáló kérdőívben megadott információk, a szabadszavas üzenetbenesetlegesen leírt személyes adatok, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok,mint dátum és időpont, a rendszer által generált azonosító, mely a megrendelés státuszátjelzi.Tárolásra kerül továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadására és azadatkezelési tájékoztató megismerésére a megrendelés elküldésére vonatkozó információ,valamint a rendszer által generált azonosítók, mint pl. dátum és időpont.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:Törlési kötelezettség beállta, Szerződés megszűnése.A Szerződés megszűnését követően Adatkezelő az adatokat jogos érdek jogalapon a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi,lásd: következő pont.A.5. A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelmeA személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseitérvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztéseesetén.Az adatkezelés jogalapja:Az Adatkezelő Szerződésből eredő jogainak, követeléseinek érvényesíthetőségéből, illetőlega védekezés jogához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A személyes adatok címzettjei:Adatkezelők munkatársai, valamint önálló adatkezelőként jár el Adatkezelő jogiképviseletét ellátó ügyvédje / ügyvédi irodája.Harmadik országba történő adattovábbítás:Harmadik országba nem történik adattovábbítás.Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg aSzerződés teljesítésének megtagadását.Az érintett személyes adatok kategóriái:Az Érintett elérhetőségi adatai, az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok,például vezeték-és keresztnév, lakcím, telefonszám, valamint a szerződésben megadottegyéb személyes adatok.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:Az érintett Szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő aszerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.A.6. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljábólA személyes adatok tervezett kezelésének célja:Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).Az adatkezelés jogalapja:Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 2017. éviCXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján.

A személyes adatok címzettjei:Adatkezelők és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)Adatfeldolgozók:Adatkezelő adózási, könyvviteli feladatait ellátó adatfeldolgozója:Mucsné és Társa Kft. (Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 1 Fsz 4.) – KönyvelésiszolgáltatásKBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1031Budapest, Záhony utca 7.) – Online számlázásHarmadik országba történő adattovábbítás:Harmadik országba nem történik adattovábbítás.Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:Az adatok megadása kötelező, azt jogszabály írja elő.Az érintett személyes adatok kategóriái:2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: név, cím, (egyéni vállalkozóesetén : adószám, adózási státusz)A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:8 év (Számviteli törvény 169.§).A.7. PanaszkezelésA Felhasználó és más Weboldal látogató a panaszaival, észrevételeivel Adatkezelőhello@tererzek.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy a Weboldalon a„Kapcsolat” menüponton belül írt üzenetben tud Adatkezelőkkel kapcsolatba lépni.Adatkezelők kizárólag a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban felmerülő panaszok,észrevételek esetében tud eljárni.A személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása.Az adatkezelés jogalapja:Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), a számvitelről szóló2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, fogyasztó (magánszemély) által tett panaszesetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.A személyes adatok címzettjei:Adatkezelő munkatársai.Harmadik országba történő adattovábbítás:Harmadik országba nem történik adattovábbítás.Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:A panasz/bejelentés megtétele önkéntes, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján kötelező.Az érintett személyes adatok kategóriái:Név, cím, e-mail cím, telefonszám, az igénybevett, illetve panasszal érintett szolgáltatásravonatkozó adatok, számla adatai, a panasz részletezése.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban akapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával, vagyis írásbeli panasz esetén apanasz felvételétől számított 5 év, szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjátólszámított 5 év, számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)bekezdése alapján 8 év.A.8. Hírlevél / eDMA személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja Adatkezelők szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinekeljuttatása, szolgáltatásuk bemutatása, reklámozása, reklámcélú üzenetek, hívásokkezdeményezése.Az adatkezelés jogalapja:I. Hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pont).Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely ahozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.II. Adatkezelők jogos gazdasági érdekében szerződött, vagy szolgáltatása iránt érdeklődéstkifejező érintetteket reklámot is tartalmazó e-mailben, vagy telefonon üzenetben vagyélőszóban megkeresi, jogos érdek jogalapon.Érintettnek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, ebben az esetben az adataihaladéktalanul törlésre kerülnek Adatkezelők eDM-listájáról.A személyes adatok címzettjei:Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)Adatfeldolgozók:Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) – Hírlevélkiküldőprogram üzemeltetőjeTájékoztatás az érintetti jogokról:I.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyesadatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésénekkorlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.II.) Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyesadatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésénekkorlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:I. Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjukhírlevelünket / eDM levelünket, üzenetünket eljuttatni.Az érintett személyes adatok kategóriái:I. Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok,mint dátum és időpont, arra vonatkozó részletes információ, hogy a leveleletmegnyitották-e illetve olvasták-e.II. Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, telefonszám, valamint a rendszer által generált ésnyújtott adatok, mint dátum és időpont, arra vonatkozó részletes információ, hogy alevelelet megnyitották-e illetve olvasták-e.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:I. Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsóaktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.II. Törlési kötelezettség beállta, tiltakozási jog gyakorlása.

A.9. Közösségi oldalakon történő adatkezelésKözösségi oldalakon tartjuk szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így pl. aFacebook/Youtube/Instagram közösségi platformokon regisztrált nevet, illetve afelhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre aközösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platformüzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelésidőtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adottközösségi platform szabályozása vonatkozik.A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Instagram-profilunkkal,YouToube-csatornánkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adottközösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindigott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikatmegadják.Azon a közösségi platformon, ahol a platform üzemeltetője Adatkezelőkkel közösadatkezelő lesz, mint pl. a Facebook-oldalunknál, ott a közös adatkezelésre vonatkozómegállapodás lényeges elemeit a közösségi felületünkön szintén közzétesszük, az adottplatform szabályozását és lehetőségeit is figyelembe véve.

Facebook-oldalunk:https://www.facebook.com/tererzekInstagram profilunk:https://www.instagram.com/tererzek/YouTube csatornánk:https://www.youtube.com/channel/UCByTL1btElyAtS8E7uGHPBAA személyes adatok tervezett kezelésének célja:Az adatkezelés célja Adatkezelők szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinekeljuttatása, bemutatkozás, közösségépítés.Az adatkezelés jogalapja:Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követésvisszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikortörölheti.

A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nemérinti.A személyes adatok címzettjei:Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a közösségiplatform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának,hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségiplatform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkattudhatnak meg egymásról.A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platformfelületén adunk tájékoztatást.•

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)• Facebook Inc. (META) (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)• YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States)Harmadik országba történő adattovábbítás:

Facebook Inc. (META): Harmadik országba történik adattovábbítás.A Facebook Inc. (META) SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai ittérhetőek el:

https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

Google LLC.: Harmadik országba történik adattovábbítás.A Google LLC. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms

Tájékoztatás az érintetti jogokról:Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhozvaló hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamintaz adathordozhatósághoz való jogát.Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunkközösségi portáljainkon kapcsolatot tartani Önnel.Az érintett személyes adatok kategóriái:Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől ésadatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformonelhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljükanközösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintettnyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást,stb.A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamánakmeghatározásának szempontjai:Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platformszabályozása vonatkozik.Megfelelő biztonságAdatkezelő biztonsági rendszerének kialakítása során figyelembe vette a tudomány és atechnológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetesszemélyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságúkockázatot.Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezetiintézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatbanjelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védi a jogosulatlanhozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.Adatkezelő számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekébenaz adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalábbfelhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelőrendszeresen gondoskodik.Mit jelentenek az érintetti jogok?

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjukpostai úton:

TérÉrzék Design Kft.2119 Pécel, Levendula u. 77/B. címen,e-mailen: hello@tererzek.hu vagy Zsoldosné Sverha Nikoletta egyéni vállalkozó2119 Pécel, Levendula u. 77/B. címen, e-mailen: hello@tererzek.huAz érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:Hozzáférés a személyes adatokhozAz érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogyszemélyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikusmásolatát is kérheti.Helyesbítéshez való jogAz érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.Személyes adatok törléséhez való jogAdatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adathiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlésttörvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvénybenmeghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság elrendelte.Személyes adatok korlátozásához való jogAz érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi akezelt adatok pontosságát.Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellenAz érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben azadatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogosokok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetveamennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.AdathordozhatóságAz érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében azérintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra,hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokattagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultarra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy eztakadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezenjogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotásAz érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotásesetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizáltadatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézvejoghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Adatkezelő eljárásaAdatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számítottegy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedéselmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappalmeghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműenmegalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetbeningyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel megegyező összegű díjatszámolunk fel.

Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolásátés elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Pécel 2022. december 20.

TérÉrzék Design Kft. és  Zsoldosné Sverha Nikoletta egyéni vállalkoz

Shares